ข้อแตกต่างระหว่างถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง

ข้อแตกต่างระหว่างถั่งเช่าทิเบตและถั่งเช่าสีทอง

จากรายงานการวิจัยสารอาหารถั่งเช่าสีทอง เห็นชัดได้ว่า ถั่งเช่าสีทองมีสารอาหารมากกว่าถั่งเช่าธิเบต เนื่องจากถั่งเช่าธิเบตเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งมีความหลากหลากหลายของความอุดมสมบูรณ์ แต่ว่าถั่งเช่าสีทองเกิดขึ้นจากการเพาะเลี้ยง จะมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด ทำให้ได้สารอาหารที่มากกว่า 

สารอาหารที่ทำการทดลองและเปรียบเทียบระหว่างถั่งเช่าทั้งสองได้แก่สาร Cordycepin, Cordycepic Acid, Polysaccharides, Supreoxide Dismuse, โปรตีน, วิตามิน A, วิตามิน B1, วิตามิน B3, วิตามิน B6, วิตามิน B12, ธาตุซีลีเนียม, ธาตุสังกะสี และ ธาตุทองแดง 

ซึ่งสารอาหารทั้งหมดในงานวิจัยเป็นสารสำคัญทั้งหมดที่พบได้ในถั่งเช่าและสารอาหารเหล่านี้เป็นตัวช่วยหลักในการช่วยทดแทนสารอาหารที่ร่างกายได้รับไม่เพียงพอ บำรุงร่างกายให้แข็งแรงขึ้น